Arheološka območja

Znamenitosti Ruš, ki jih je vredno obiskati

Arheološka območja

GOMILNO GROBIŠČE NA BEZENI (EŠD: 6338)

V gozdu, 100 m severno od železniške proge Maribor−Dravograd, je 34 antičnih gomil, ki v treh gručah ležijo v izoliranem ravninskem gozdičku. Polovica jih je razkopanih že od sredine 19. stol. Prvič je bilo grobišče opredeljeno leta 1915. 

GRADIŠČE V BISTRICI PRI RUŠAH (EŠD: 6339)

Leži SV od vasi, je še neraziskano, verjetno iz starejše železne dobe.

ŽARNO GROBIŠČE V RUŠAH (EŠD: 6340)

Znamenitost je bila odkrita l. 1875. Številne keramične najdbe in bronasti predmeti v 172 grobovih so prvi opozorili na močnejšo naselitev ob Dravi in omogočili opredelitev “ruške skupine”. Najdbe so večinoma shranjene v Gradcu, na Dunaju in nekaj v Narodnem muzeju v Ljubljani.

PRAZGODOVINSKO ŽARNO GROBIŠČE V RUŠAH (EŠD: 6341)

Znamenitost so odkrili pri gradnji gasilskega doma leta 1952. Iz doslej znanih 33 grobov so najdbe hranjene v Pokrajinskem muzeju Maribor in so že opredeljene v literaturi.

SLEDOVI STAVB V RUŠAH (EŠD: 6342)

Na travnatem zemljišču ob železniški progi so bili že pred II. svetovno vojno na različnih mestih odkriti sledovi stavb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja. Naselbina je arheološko še neraziskana, po najdbah sodeč pa pripada grobišču v neposredni bližini.

OSTANKI MITREJA (EŠD: 6343)

Vzhodno od ruškega potoka, v gozdu ob Dravi, so leta 1845 zasledili ostanke mitreja, ki je bil nato delno preiskan. Mitrej datira v 3. stol. n. št. V manjšem svetišču je bil najden oltarni relief z dobro ohranjenimi liki in napisom ter štiri manjše zaobljene plošče.

ANTIČNE GOMILE V RUŠAH (EŠD: 6344)

Zahodno od železniške proge je v gozdu več antičnih gomil. Pred prvo svetovno vojno so bile že deloma prekopane, najdbe pa izgubljene. Po dosedanjem poznavanju rimskih pokopov predstavljajo gomile poslednjo kompleksno skupino gomilnih grobišč proti zahodu.

RIMSKI GOMILI V RUŠAH, pri Falski c. 87, Ruše (EŠD: 6345)

Na ravnici pod Pohorjem leži na ledini “Na gavgah”, kjer so bile postavljene vislice, dvoje rimskih gomil. Na tem mestu so šentpavelski menihi poleg očetovskega sodstva izvajali tudi krvavo sodbo. Obsodba je bila izrečena na Falskem gradu.

TEMELJI RIMSKE STAVBE (EŠD: 6346)

Na ravnini pod Pohorjem, JZ od zahodne gomile, se nahajajo temelji rimske stavbe. Stavba v velikosti cca 15 x 15 m predstavlja kvaliteten stavbni kompleks “Villae Rusticae”, z dobro ohranjenim južnim temeljem z gretjem s pomočjo grelnega kanala.

Dostopnost
sl_SISlovenščina