Cerkev bičanega Zveličarja

Znamenitosti Ruš, ki jih je vredno obiskati

Cerkev bičanega Zveličarja na ruškem pokopališču

Na zunaj se nam cerkev predstavi predvsem z razčlenjeno fasado s portalom in z v višino nadaljujoča se s stolpom.

Ostenje stavbe je preprosto, vanj pa je vzidanih več nagrobnikov. Notranjščina cerkve je enoladijski prostor z apsido, ki ga prekriva banjast obok, stene pa poživljajo pilastri. Prezbiterij je dekorativno poslikan, upodobljena sta sv. Magdalena in sv. Peter. Oltar sestavljajo trije baldahini, ob nastavku pa sta obhodna loka. Pred osrednjim baldahinom je v niši kip Kristusa ob sramotilnem stebru, v stranskih nišah sta kipa sv. Barbare in sv. Janeza Krstnika. Umetnostno pozornost vzbudi predvsem lik Kristusa, ki je delo izurjenega rezbarja iz 18. stoletja; po izročilu naj bi delo izviralo z Bavarskega. Od ostale opreme izstopa slika Snemanje s križa, datirana z letnico 1744 in ubrana v kontrastnih barvah. Omeniti velja še oljni oltarni podobi Jezusa in Marije z nemškim in slovenskim napisom.

Dostopnost
sl_SISlovenščina