Pohodniške poti

Športno mesto

Pohodniške poti v Rušah

Za tiste, ki si želijo malo več od sprehoda, Ruše s svojo okolico ponujajo številne pohodniške poti, preko katerih spoznavate tudi lokalne zanimivosti in znamenitosti.

Ob potoku Lobnica se razprostira 19 hektarjev neoskrunjenega pohorskega pragozda (strmo desno pobočje nad Lobnico). Pot orientacijsko ni težavna, držimo se dna doline, ki sta je skozi milijone let vrezala potok Lobnica in ledena doba. Po celotni trasi poti (17 km) je nekoč potekala najdaljša vodna drča v Sloveniji, imenovana Lobniška riža, po kateri so od leta 1838 do 1959 spravljali les. Pot ob Lobnici vodi do slapa Veliki Šumik in Mali Šumik.  Pot med Velikim in Malim Šumikom se šteje za zelo zahtevno.

Razdalja: 10 km
Višinska razlika: 510 m
Začetna točka: Smolnik
Trajanje: 2 h 10 min
Težavnost: zahtevna

Četudi se vrata vinskih hramov na Ruški vinski poti odprejo le vsako leto na Martinovo, pot popelje rekreacije željnega obiskovalca po 2,5 km dolgi asfaltirani krožni poti med sončne vinske gorice, mimo 24 vinskih hramov, 6 kapelic, galerije − kleti, vinogradniškega muzeja na prostem in številnih  drugih  znamenj, posvečenih najlepši rožici − vinski trti v vseh letnih časih.

Z najvišje točke Vinske poti se ponuja lep razgled na Ruše in širše po Dravski dolini, na poseljena pobočja Kozjaka in Pohorja. Pričetek poti je pri 6.000 litrskim “sodu”, nedaleč od Hotela Veter. Tu se opravlja tudi vsakoletni krst mošta na martinovo.

“Ti naši vinogradi v ruških goricah so majhni po razsežnosti, razdrobljeni med več kot petindvajset lastnikov. Na prvi pogled opazimo, koliko velike ljubezni je vložene v ta strma pobočja. Sortni sestav je mešan predvsem s trtami, ki dajejo bela vina. Nekoč v minulih časih so z goric v tem delu Dravske doline polnili cesarsko klet samo s črnim burgundcem, imenovanim “Kronnen Wein”. Ob branju starih urbarskih zapiskov je presenetljiv podatek, koliko kmetovalcev v Rušah je imelo vinograde, in kako visoke so bile njihove vinske dajatve. Iz tega lahko sklepamo, da so bila vsa primerna pohorska pobočja vse do Fale posejana z vinsko trto.” (Mirko Vovšek, Moje poti in moja domoljubna razmišljanja, 2008).

Ob sodu − na začetku poti, od leta 2016 raste cepič najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, vpisane v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov, ki že več kot štiristo petdeset let raste in rodi na Lentu ob reki Dravi v Mariboru. Trta ima tudi svojega skrbnika.  

Gozdna pot se prične pod Mucovo pečino in konča pri Glažuti. Predstavlja sredogorski gozd z njegovimi sestavnimi deli. Nudi užitek v prepletu naravnih lepot, zgodovine območja, novih spoznanj ter prijetne sprostitve v zdravem okolju. Sprehod po krožni poti je možen v dveh variantah (krajši −  v dolžini 1,3 km ali daljši – v dolžini 3 km) na nadmorski višini 300−480 m. Sledite znakom brestovega lista.

11 stojišč je opremljenih s tablami, kjer je predstavljen gozd in njegovi sestavni deli: drevesne vrste oz. drevesa, podrast, zdravilne rastline, vodni režim, gozdna tla, povezanost gozda in živalskega sveta ter geološka podlaga.

Na poti se boste srečali s pohorskim potokom Lobnico, ki je imel v preteklosti velik pomen za razvoj gospodarske dejavnosti tega kraja: kovaštva in steklarstva. Ob potoku je bilo 23 mlinov in žag. Prav tako je bila ob njem speljana vodna drča (dolga 15,7 km) za spravilo lesa v dolino, ki so jo pričeli graditi leta 1837 na pobudo steklarja Benedikta Vivata. Obratovala je do leta 1958, ko jo je nadomestila cesta. Ob drči je bila steklarna – glažuta, ki je zaposlovala do 200 ljudi. Dokazi (ohranjena imena) pričajo, da je v 18. in 19. stoletju je na Pohorju obratovalo 18 steklarn – glažut.

Trajanje: 3 ure
Priporočen čas: marec−november
Dolžina poti: 1,3 ali 3 km

Pešpot se v Rušah prične na Areški cesti, nadaljuje pa preko Kalvarije mimo Dobnikovega križa do Lovskega doma na Pečkah. Iz Bistrice ob Dravi vodi pot na Pečke po lokalni cesti skozi Log. 

Areh se nahaja na Ruškem Pohorju. Poleti se lahko na Areh odpravimo peš ali s kolesom, pozimi pa lahko na Arehu smučamo.

Zelena pot, namenjena tako hoji (3 km dolga pešpot) kot kolesarjenju (6 km dolga pot). Na Martnici se tradicionalno izvaja dobrodelni dogodek 24-urni vzpon na Martnico.

obcina_logo_footer

Občinska turistična pisarna

Dostopnost
sl_SISlovenščina