Pohorske žage

Znamenitosti Ruš, ki jih je vredno obiskati

Pohorske žage

(Zgodovinski razvoj industrije v okolici Ruš, 1961, Jožef Kavčič, ruški duhovnik in zgodovinar).

Ob potokih Lobnica in Bistrica se je že zdavnaj začela razvijati mala lesna industrija v obliki potočnih žag venecijank. Pri tej dejavnosti je treba združiti več dejavnosti, od sečnje, spravila lesa do žag, obdelave hlodov za različne namene in spravila do večjih transportnih poti. V hribovitem delu Pohorja je imel skoraj vsak kmet svojo žago. Že sama zemljiška organizacija kmetij je bila taka, da je čez vsako kmetijo tekel vsaj del potoka. V dolini so imeli žage le večji kmetje, ki so to pogosto združili še s kakšno obrtjo, npr. proizvodnjo zabojev. Tako žagan les kot tudi drugi lesni izdelki so bili namenjeni v glavnem za izvoz v Egipt, Madžarsko, Italijo, Avstrijo, Češko, Izrael, na jug …

Lastniki večjih gozdnih površin in večjih žag so si lahko za spravilo lesa v dolino zgradili tudi vodne drče ali riže, ki so imele, v primerjavi z drugimi načina transporta, zelo veliko transportno kapaciteto. Stroški gradnje so bili zelo visoki. Riže so bile veliki leseni žlebi, ki so vodili vodo in v vodi plavajoča drva do žag in v dolino. Delali so jih iz obtesanega ali žaganega lesa. Ena riža je držala ponavadi sedem let. Na začetku riž so bili jezovi, ki so bili v času suše nekaj časa zaprti, ko pa se je nabralo dovolj vode, so jezove odprli in voda je s seboj v dolino odnesla tudi les, ki so ga prej pripravili.

Danes na ruškem Pohorju deluje le še ena žaga venecijanka na vodni pogon, Maroltova žaga ob Lobnici.

Maroltov mlin (Blaž Lešnik)
Dostopnost
sl_SISlovenščina