Ruška latinska kronika iz 18. stoletja

Znamenitosti Ruš, ki jih je vredno obiskati

Ruška latinska kronika iz 18. stoletja

Župnijski urad v Rušah hrani v latinskem jeziku pisano kroniko iz 18. stoletja, ki jo zaradi specifičnosti nekaterih njenih podatkov štejemo med najzanimivejše župnijske kronike s področja slovenske Štajerske.

Je delo kaplana in učitelja na ruški latinski šoli Rušana Jožefa Avguština Meznariča − Mariana, obsega pa zgodovino cerkve oz. župnije od prvih začetkov, ki jih avtor kronike postavlja že pred leto 900, vrsto rektorjev cerkve in župnikov, nekatere podatke in dogodke iz kraja samega, z ustanovitvijo šole v letu 1645 pa še sezname učencev, podatke o kaplanih, ki so na tej šoli poučevali ter podatke o gledaliških (verskih) igrah, ki so se tod igrale v letih od 1680 do 1722. Delo se končuje z letom 1760.

obcina_logo_footer

Občinska turistična pisarna

Dostopnost
sl_SISlovenščina