Pragozd Šumik

Slikovita narava

Pragozd Šumik

Pragozd Šumik leži v soteski Lobnice, na nadmorski višini 600−1000 m. Strma pobočja so posejana s tonalitnimi skalami, od katerih so najbolj slikoviti Trije hlebi, tri skale, zložene v štirinajst metrov visok stolp v obliki hlebov; spodnji je zvoniku podobna pokončna stolpasta skala, srednji je kot pravi vojaški komisni kruh, vrhnji pa spominja na kmečki hlebec. 

V pobočjih so še številne skale, ki so zaradi vremenskih vplivov preperele in dobile posebno razgibane oblike spodmolov, stolov in miz. Severneje, onstran potoka Verna, je skupina Ravbarskih peči, ki so od erozijskega delovanja še bolj slikovito razpostavljene, nagrmadene in razpokane, kot da se je tukaj igral gigant in gradil gradove. Potok Verna se z desnega brega po strmih drčah in čez slapove spušča med Velikim in Malim Šumikom v Lobnico. 

Zaradi hladu in zračne vlage ter dolgo ležeče sence uspevajo v pragozdu drevnine, ki ljubijo vlago, kot so gorski brest, gorski javor in jesen. Nižje v soteski Lobnice pa je najti posebno velike primerke Waldsteinovega osata z lilastimi cvetovi in nad 2 m visoka stebla mehkega osata. Še nižje v soteski Lobnice pa se pogosto pojavlja sicer redka praprot peruša. Preveč bi se nabralo, če bi naštevali vse rastline, ki se pojavljajo v tem pragozdnem »botaničnem vrtu«.

Zavarovano območje zajema na vzhodni strmi Rebri mešan gozd bukve, smreke in jelke, na zahodnem, nič manj strmem pobočju, nad bukvijo prevladujeta jelka in smreka. V pragozdu so ohranjene gozdne združbe v prvotnem stanju, kakršno je prevladovalo, preden so pred 100 do 120 leti začeli gozd na veliko izsekavati. 

(Aleš Žunko)
Dostopnost
sl_SISlovenščina